Instagram
Pitajte Đuru
septicka_jama
08.05.2018.

Septička jama


Pitanje:

Slušalac iz Borče kaže da je njegov komšija napravio septičku jamu koja je od komšijine kuće udaljena 200 metara, ali je zato uz njegovu spavaću sobu, samo sa druge strane ograde.
Postoji li način da se komšija "natera" da izmesti septičku jamu?

Odgovor:

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa u članu 4. propisuje da je zabranjeno vršenje prava svojine protivno cilju koji zakon propisuje.

Članom 5. istog zakona propisano je da je vlasnik nepokretnosti dužan da se uzdrži, prilikom korišćenja nepokretnosti, od radnji kojim se otežava korišćenje druge nepokretnosti (dim, neprijatni mirisi, toplota, čađ, otpadne vode, buka i dr.), ako je to preko mere koja je uobičajena s obzirom na prirodu i namenu nepokretnosti i na mesne prilike ili ako se prouzrokuje znatnija šteta.

Stoga, ako postavljanje septičke jame ne odgovara mesnim prilikama ili običajima ili proizvodi imisije koje prelaze na susednu parcelu, vlasnik takve nepokretnosti može se obratiti sudu i tražiti zaštitu, kojom će se izvor imisija otkloniti, odgovara Zoran Lončar advokat Advokatske komore Beograda.
Pitajte Đuru
finansiranje_rts-a
Pitanje:Slušalac Miloš pita, da li je protiv zakona da se RTS finansira iz tri izvora; budžeta države, pretplate i reklama?Odgovor: ceo tekst
izvrsioci_na_vratima
Pitanje:Slušalac kaže da je bio van zemlje i da nije plaćao 6 meseci usluge Informatike (objedinjena naplata) iz Novog Sada. Kada se vratio platio je sve sa ceo tekst
prosecna_brzina_na_auto-putu
Pitanje:Koji to Zakon reguliše i gde to tačno piše, tj. kako je moguće meriti prosečnu brzinu i kažnjavati?Odgovor: ceo tekst
gost_dejan_gavrilovic_-_predsednik_organizacije_potrosaca_efektiva
Gost: Dejan Gavrilović - predsednik organizacije potrošača EfektivaUtorak, 22.05.2018. od 10-11hPitajte! ceo tekst
placanje_upravnika_preko_infostana
Pitanje:Slušateljka koja je profesionalni upravnik pita, da li je tačna informacija da će njihove usluge biti naplaćivane kroz Infostan?Odgovor:Članom 65. ceo tekst
septicka_jama
Pitanje:Slušalac iz Borče kaže da je njegov komšija napravio septičku jamu koja je od komšijine kuće udaljena 200 metara, ali je zato uz njegovu spavaću sobu, ceo tekst