Instagram
Pitajte Đuru
septicka_jama
08.05.2018.

Septička jama


Pitanje:

Slušalac iz Borče kaže da je njegov komšija napravio septičku jamu koja je od komšijine kuće udaljena 200 metara, ali je zato uz njegovu spavaću sobu, samo sa druge strane ograde.
Postoji li način da se komšija "natera" da izmesti septičku jamu?

Odgovor:

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa u članu 4. propisuje da je zabranjeno vršenje prava svojine protivno cilju koji zakon propisuje.

Članom 5. istog zakona propisano je da je vlasnik nepokretnosti dužan da se uzdrži, prilikom korišćenja nepokretnosti, od radnji kojim se otežava korišćenje druge nepokretnosti (dim, neprijatni mirisi, toplota, čađ, otpadne vode, buka i dr.), ako je to preko mere koja je uobičajena s obzirom na prirodu i namenu nepokretnosti i na mesne prilike ili ako se prouzrokuje znatnija šteta.

Stoga, ako postavljanje septičke jame ne odgovara mesnim prilikama ili običajima ili proizvodi imisije koje prelaze na susednu parcelu, vlasnik takve nepokretnosti može se obratiti sudu i tražiti zaštitu, kojom će se izvor imisija otkloniti, odgovara Zoran Lončar advokat Advokatske komore Beograda.
Pitajte Đuru
gost_dejan_gavrilovic_-_predsednik_organizacije_potrosaca_efektiva
Gost: Dejan Gavrilović - predsednik organizacije potrošača EfektivaUtorak, 22.05.2018. od 10-11hPitajte! ceo tekst
placanje_upravnika_preko_infostana
Pitanje:Slušateljka koja je profesionalni upravnik pita, da li je tačna informacija da će njihove usluge biti naplaćivane kroz Infostan?Odgovor:Članom 65. ceo tekst
septicka_jama
Pitanje:Slušalac iz Borče kaže da je njegov komšija napravio septičku jamu koja je od komšijine kuće udaljena 200 metara, ali je zato uz njegovu spavaću sobu, ceo tekst
rok_pripejd_dopune
Pitanje: Može li mobilni operater uslovljavati korisnike o roku do kada mogu iskoristiti pripejd dopunu? Ranije je to bilo godinu dana, a sada slušateljka ceo tekst
troskovi_za_sud_u_strazburu
Pitanje:Ukoliko se izgubi sud u Strazburu, da li se plaćaju sudski troškovi? RadeOdgovor:Ne plaćaju se troškovi pred sudom u Strazburu. Inače, to je ceo tekst
gosca_nora_trklja_promoterka_beogradskog_maratona
KO NA MARATON DOĐE, TAJ MARATON I STVARA!  ceo tekst