Instagram
Pitajte Đuru
restitucija_poslovnog_prostora
03.07.2018.

Restitucija poslovnog prostora
Pitanje:

Rešenjem Agencije za restituciju lokali koji su bili u javnoj svojini grada Beograda, vraćeni su bivšim vlasnicima. Sada novi vlasnici zahtevaju, pre zaključenja novog ugovora sa dosadašnjim zakupcem, povraćaj zakupnine koju je zakupac uredno uplaćivao na račun Sekretarijata za imovinske i pravne poslove grada Beograda i to od datuma pravosnažnosti rešenja Agencije za restituciju do dana kada je zakupac dobio obaveštenje od Sekretarijata za imovinske i pravne poslove grada Beograda o promeni vlasništva.

Postavlja se pitanje da li je logičnije da novi vlasnici direktno od Sektora za upravljanje poslovnim prostorom Sekretarijata za imovinske i pravne poslove grada Beograda (dosadašnjeg vlasnika) traže povraćaj zakupnine ili da tu obavezu prebacuju na zakupca koji bi od Sektora za upravljanje poslovnim prostorom grada tražio povraćaj zakupnina koje je već jednom uplatio, da bi ih ponovo uplaćivao novim vlasnicima. Kako će se u tim slučajevima tretirati onaj deo sredstava koji se odnosi na PDV koji je na računima Poreske uprave i ne može se izvršiti njihov povraćaj? Na koji način će se gledati na stimulacioni popust od 10%, koji je zaračunavao Sektor za upravljanje poslovnim prostorom Sekretarijata za imovinske i pravne poslove za zakupce koji su redovno i u roku uplaćivali zakupnine?

U svojstvu zakupca dostavljeno mi je 7 (sedam) pravosnažnih rešenja sa različitim datumima i neznatnim izmenama. Koje od tih rešenja se smatra relevantnim, da li ono sa najranijim ili sa poslednjim datumom? Važnost tog datuma ogleda se u tome što, prema rešenju Agencije za restituciju, zakupac još 3 (tri) godine može koristiti poslovni prostor pod jednakim uslovima koji su navedeni u ugovoru sa prethodnim vlasnikom.

Odgovor:

Što se tiče rešenja Agencije za restituciju RS, svako je relevantno po sebi, odnosno od pravosnažnosti svakog pojedinačnog rešenja počinje da teče rok od 3 godine, s tim što se vodi računa o idealnim delovima koji su vraćeni svakim rešenjem pojedinačno i na osnovu toga se računa iznos zakupa.

Kopija lične karte ili rešenja APR se dostavljaju prilikom zaključenja ugovora o zakupu sa novim vlasnicima, a i neophodni su podaci iz LK za izradu Ugovora o zakupu, posebno ako se ugovor o zakupu sa prethodnim zakupodavcem vodio na fizičko lice, takođe i notari traže uvid u LK, kopiju iste ili je kopiraju na licu mesta bez obzira da li ugovor o zakupu glasi na pravno ili fizičko lice.

Sredstva po osnovu zakupa predmetne poslovne prostorije koja su uplaćena od strane zakupca Sekretarijatu za imovinske i pravne poslove grada Beograda, a po ispostavljenim računima mogu biti uplaćena na račun novih vlasnika, srazmerno njihovom vraćenom idealnom delu, na sledeće načine:

- U koliko se zakupac obrati zahtevom za povraćaj sredstava u tačno navedenom iznosu i za tačno navedeni period, uz dokaz da su sredstva uplaćena po ispostavljenim računima za zakup;
- Ukoliko zakupac da overenu izjavu novim vlasnicima, da sredstva koja su uplaćena po osnovu zakupa u tačno navedenom iznosu i za tačno navedeni period, uz dokaz da su sredstva uplaćena po ispostavljenim računima za zakup, mogu biti od strane Sekretarijatu za imovinske i pravne poslove grada Beograda uplaćena na račun novih vlasnika.

Na pitanje povraćaja sredstava uplaćenih po osnovu zakupa, do momenta pravosnažnosti rešenja Agencije za restituciju, a koji se odnose na PDV i popust od 10%, ne možemo da se izjašnjavamo, odgovaraju iz Gradske uprave.

Pitajte Đuru
sokoj_naknada
Pitanje: Ima li Sokoj zakonsku osnovu da naplaćuje od korisnika muzičkog repertoara, u koje spadaju i ugostitelji, autorsku naknadu? Stefan ceo tekst
komsijska_kamera
Pitanje: Komšija koji živi u zgradi preko puta je postavio kameru na spoljašnji deo svog prozora kako bi, navodno, pazio da mu neko ne ukrade auto. ceo tekst
rec_na_rec
Pitanje: U subotu 23.06.2018. oko 22.00h, na Autoputu kod Štark arene u Beogradu sam vozio u pravcu Gazele.U trenutku kada sam bio baš pored arene vozio sam ceo tekst
nov_nacin_naplate_infostana
Pitanje: Poštovani Đuro, sada se ponovo otvara mogućnost da kada platite račun, a on ne bude ispravno proknjižen, bilo u banci bilo u samom Infostanu, pa ceo tekst
restitucija_poslovnog_prostora
Pitanje: Rešenjem Agencije za restituciju lokali koji su bili u javnoj svojini grada Beograda, vraćeni su bivšim vlasnicima. Sada novi vlasnici zahtevaju, pre ceo tekst
prijava_saobracajnog_prekrsaja
Pitanje: Slušalac kaže da je voljan da svedoči o vozaču automobila koji je projurio kroz crveno svetlo pored škole brzinom preko 80 km/h u Mirijevu, ali ceo tekst