Instagram
Pitajte Đuru
placanje_upravnika_preko_infostana
09.05.2018.

Plaćanje upravnika preko Infostana

Pitanje:

Slušateljka koja je profesionalni upravnik pita, da li je tačna informacija da će njihove usluge biti naplaćivane kroz Infostan?

Odgovor:

Članom 65. Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada propisano je da vlasnik posebnog dela zgrade iznos utvrđen u skladu sa članom 64. ovog zakona uplaćuje na tekući račun stambene zajednice najkasnije do poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec, osim ukoliko ugovorom zaključenim sa licem koje upravlja i/ili održava zgradu nije određeno da se naplata troškova upravljanja i/ili održavanja zgrade vrši uplatom na tekući račun tog lica ili preko Sistema objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga, u slučaju da je jedinica lokalne samouprave uspostavila takav sistem.

Imajući u vidu citiranu zakonsku odrebu, JKP „Infostan tehnologije“ je preduzelo sve neophodne mere u cilju ispunjavanja gore navedene zakonske odredbe, te je u celosti tehnički spremno da u Sistem objedinjene naplate uključi i naplatu troškova upravljanja i održavanja.

Naše preduzeće je u stalnom kontaktu sa organizatorima profesionalnog upravljanja kao i sa Udruženjima organizatora profesionalnih upravnika. U prethodnom periodu održano je više sastanaka sa organizatorima profesionalnog upravljanja na kojima su isti upoznati sa mogućnošću da troškove upravljanja i održavanja naplaćuju preko JKP „Infostan tehnologije“.

Vrlo brzo, svim stamebnim zajednicama na teritoriji grada Beograda biće omogućeno da troškove upravljanja i održavanja propisanih u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada izmiruju preko računa objedinjene naplate, odgovaraju iz JKP "Infostan tehnologije".
Pitajte Đuru
finansiranje_rts-a
Pitanje:Slušalac Miloš pita, da li je protiv zakona da se RTS finansira iz tri izvora; budžeta države, pretplate i reklama?Odgovor: ceo tekst
izvrsioci_na_vratima
Pitanje:Slušalac kaže da je bio van zemlje i da nije plaćao 6 meseci usluge Informatike (objedinjena naplata) iz Novog Sada. Kada se vratio platio je sve sa ceo tekst
prosecna_brzina_na_auto-putu
Pitanje:Koji to Zakon reguliše i gde to tačno piše, tj. kako je moguće meriti prosečnu brzinu i kažnjavati?Odgovor: ceo tekst
gost_dejan_gavrilovic_-_predsednik_organizacije_potrosaca_efektiva
Gost: Dejan Gavrilović - predsednik organizacije potrošača EfektivaUtorak, 22.05.2018. od 10-11hPitajte! ceo tekst
placanje_upravnika_preko_infostana
Pitanje:Slušateljka koja je profesionalni upravnik pita, da li je tačna informacija da će njihove usluge biti naplaćivane kroz Infostan?Odgovor:Članom 65. ceo tekst
septicka_jama
Pitanje:Slušalac iz Borče kaže da je njegov komšija napravio septičku jamu koja je od komšijine kuće udaljena 200 metara, ali je zato uz njegovu spavaću sobu, ceo tekst