Instagram
Pitajte Đuru
novcanice_u_opticaju
14.02.2018.

Novčanice u opticaju
Pitanje:

Šta se dešava sa novčanicama od 5000 dinara? Štampaju li se nove, jer ih vrlo malo ima u opticaju?
Penzije se isplaćuju samo u novčanicama od po 2000 dinara, sve je manje novčanica od 1000 dinara, zašto?!

Odgovor:

Novčanice apoena od 5000 dinara puštene su u opticaj 2. jula 2003. godine i ravnopravno su u opticaju u okviru serije novčanica izdanja Narodne banke Srbije, apoena od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 i 2000 dinara. Narodna banka Srbije nema nameru da navedeni apoen povlači iz opticaja, a potreba za dodatnom izradom novčanica tog apoena, kao i svih ostalih apoena, utvrđuje se detaljnom analizom potreba gotovinskog platnog prometa, kvaliteta novca u opticaju, stanja zaliha novca u trezorima Narodne banke Srbije i količine novca nepodobnog za opticaj koji se povlači iz opticaja radi njegovog uništaja.

Jedna od osnovnih funkcija Narodne banke Srbije je obezbeđivanje adekvatnog obima, kvaliteta i apoenske strukture gotovog novca u opticaju. Narodna banka Srbije redovno prati i analizira tokove gotovog novca i preduzima mere da se nominalni iznos i apoenska struktura novca u gotovinskom platnom prometu zadrže na optimalnom nivou. Imajući to u vidu, napominjemo da se u opticaju nalazi optimalni nominalni iznos i količina novca adekvatne apoenske strukture za nesmetano obavljanje gotovinskog platnog prometa, što potvrđuje da se u opticaju ne nalazi previše novčanica apoena od 2000 i nedovoljno apoena od 1000 dinara.

Narodna banka Srbije u svojim trezorima raspolaže dovoljnom količinom gotovog novca svih apoena, koje u skladu sa regulativom, isplaćuje bankama prema njihovim potrebama i zahtevima, što se odnosi i na apoen od 5000 dinara. Banke taj novac isplaćuju klijentima u okviru redovnog poslovanja, naravno, sledeći pri tome politiku Narodne banke Srbije na održavanju optimalne apoenske strukture novčanica u opticaju. Sledeći navedenu politiku održavanja optimalne apoenske strukture novčanica u opticaju, banka može apoen od 5000 dinara, kao i sve ostale apoene, isplaćivati i prema potrebi i zahtevu klijenta.
Pitajte Đuru
novcanice_u_opticaju
Pitanje:Šta se dešava sa novčanicama od 5000 dinara? Štampaju li se nove, jer ih vrlo malo ima u opticaju?Penzije se isplaćuju samo u novčanicama od po 2000 ceo tekst
fotografisanje_aerodroma_nikola_tesla
Pitanje: Moj hobi je fotografisanje i snimanje aviona (uglavnom) na Aerodromu Nikola Tesla.  Ovog meseca sam bio dva puta na aerodromu (tačnije na ceo tekst
24h_grejanje
Pitanje:Slušateljka pita, zašto pri ovakvim temperaturama grejanje u zgradama Rudo 1,2,3 ("istočna kapija Beograda") radi 24h? Zašto se rasipa ceo tekst
bg_voz_do_panceva
Pitanje:Kada će i hoće li linija Beovoza Beograd - Pančevo biti direktna, tj. bez presedanja?Odgovor:Obaveštavamo Vas da je Beovoz koncept Železnica Srbije ceo tekst
radioaktivni_gromobrani
Pitanje: Slušateljka kaže da je još pre 10 godina postojalo obećanje i plan uklanjanja radioaktvinih gromobrana u Skojevskom naselju, ali od tada oni i ceo tekst
promena_izabranog_lekara
Pitanje: Postoji li zakonska procedura kako promeniti izabranog lekara?Odgovor:Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog ceo tekst