Instagram
Pitajte Đuru
novcanice_u_opticaju
14.02.2018.

Novčanice u opticaju
Pitanje:

Šta se dešava sa novčanicama od 5000 dinara? Štampaju li se nove, jer ih vrlo malo ima u opticaju?
Penzije se isplaćuju samo u novčanicama od po 2000 dinara, sve je manje novčanica od 1000 dinara, zašto?!

Odgovor:

Novčanice apoena od 5000 dinara puštene su u opticaj 2. jula 2003. godine i ravnopravno su u opticaju u okviru serije novčanica izdanja Narodne banke Srbije, apoena od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 i 2000 dinara. Narodna banka Srbije nema nameru da navedeni apoen povlači iz opticaja, a potreba za dodatnom izradom novčanica tog apoena, kao i svih ostalih apoena, utvrđuje se detaljnom analizom potreba gotovinskog platnog prometa, kvaliteta novca u opticaju, stanja zaliha novca u trezorima Narodne banke Srbije i količine novca nepodobnog za opticaj koji se povlači iz opticaja radi njegovog uništaja.

Jedna od osnovnih funkcija Narodne banke Srbije je obezbeđivanje adekvatnog obima, kvaliteta i apoenske strukture gotovog novca u opticaju. Narodna banka Srbije redovno prati i analizira tokove gotovog novca i preduzima mere da se nominalni iznos i apoenska struktura novca u gotovinskom platnom prometu zadrže na optimalnom nivou. Imajući to u vidu, napominjemo da se u opticaju nalazi optimalni nominalni iznos i količina novca adekvatne apoenske strukture za nesmetano obavljanje gotovinskog platnog prometa, što potvrđuje da se u opticaju ne nalazi previše novčanica apoena od 2000 i nedovoljno apoena od 1000 dinara.

Narodna banka Srbije u svojim trezorima raspolaže dovoljnom količinom gotovog novca svih apoena, koje u skladu sa regulativom, isplaćuje bankama prema njihovim potrebama i zahtevima, što se odnosi i na apoen od 5000 dinara. Banke taj novac isplaćuju klijentima u okviru redovnog poslovanja, naravno, sledeći pri tome politiku Narodne banke Srbije na održavanju optimalne apoenske strukture novčanica u opticaju. Sledeći navedenu politiku održavanja optimalne apoenske strukture novčanica u opticaju, banka može apoen od 5000 dinara, kao i sve ostale apoene, isplaćivati i prema potrebi i zahtevu klijenta.
Pitajte Đuru
otkud_strankama_brojevi_mobilnih_telefona_gradjana
Pitanje:Na koji način vladajuća stranka dolazi do brojeva mobilnih telefona i zove radi anketiranja? Da li je to zakonski dozvoljeno i kome to ceo tekst
staz_u_grckoj
Pitanje: Radila sam i Grčkoj i imam oko 7-8 godina radnog staža. Taj staž se ne priznaje ovde, niti mi sa Grčkom imamo međudržavni sporazum, pa to ceo tekst
naplata_odnosenja_smeca_za_garazno_mesto
Pitanje: Dobio sam račun za Infostan u kome stoji cena za iznošenje smeća za garažno mesto u zajedničkoj garaži od 12m2. Pronašao sam odluku Skupštine ceo tekst
placanje_pdv-a_po_realizaciji
Pitanje:Slušalac ima firmu i nosi se mišlju da je zatvori i radi na crno! Zašto? On kaže da kada izda fakturu, u njoj je sadržan i porez koji je obračunat ceo tekst
novcanice_u_opticaju
Pitanje:Šta se dešava sa novčanicama od 5000 dinara? Štampaju li se nove, jer ih vrlo malo ima u opticaju?Penzije se isplaćuju samo u novčanicama od po 2000 ceo tekst
fotografisanje_aerodroma_nikola_tesla
Pitanje: Moj hobi je fotografisanje i snimanje aviona (uglavnom) na Aerodromu Nikola Tesla.  Ovog meseca sam bio dva puta na aerodromu (tačnije na ceo tekst