Instagram
Pitajte Đuru
kradja_sume_ili_ne
04.04.2018.

Krađa šume ili ne?
Pitanje: 

Poštovani Đuro, moje obraćanje Vama odnosi se na problem nelegalne eksploatacije šuma.
Konkretno, radi se o Sremačkoj šumi, gde je primećeno da u dužem vremenskom periodu, očigledno dobro organizovana grupa krči šumu, obično u poslepodnevnim časovima. Pored puta im stoje "stražari", a kamionima ili traktorima se odvoze drva.

Odgovor:

Kao preduzeće koje se bavi gazdovanjem državnim šumama, imamo obavezu čuvanja istih te nam je svaka informacija i sugestija dobrodošla. Kako se radi o gradskim i prigradskim šumama koje su okružene naseljima, velika je ugroženost ovih šumskih kompleksa. Čuvari šuma odgovorno i profesionalno obavljaju svoj posao, ali je bitna saradnja sa lokalnim stanovništvom, kako bi se sprečile nelegalne seče i naše šume sačuvale za buduće generacije. 

JP „Srbijašume“, ŠG „Beograd“, ŠU „Lipovica“ gazduje šumama koje gravitiraju naselju Železnik. U GJ „Lipovica“ u blizini motela Šarić i u GJ „Košutnjačke šume“ u šumi zvanoj Sremački rt u toku je redovna, planska seča i prodaja drvnih sortimenata po važećem cenovniku JP „Srbijašume“.

Po saznanju zaposlenih šumarskih inženjera i tehničara koji svakodnevno obilaze ove šume, nema šteta od bespravnih seča u ovim državnim šumama, ali će se pojačati kontrola u narednom periodu.

Sve napred navedeno se odnosi na državne šume kojim gazduje JP „Srbijašume“, dok obavezu šuvanja šuma sopstvenika imaju sami vlasnici, odgovara Adiba Džudović, Samostalni referent za zaštitu šuma.
Pitajte Đuru
neispravan_tng_uredjaj_ili_los_kvalitet_gasa
Pitanje: Slušalac kaže da je kupio auto sa fabrički ugrađenim TNG sistemom. Iako je auto u garantnom roku, ovlašćeni servis neće da popravi kvar, a razlog ceo tekst
placanje_karte_na_bas-u
Pitanje:Slušalac Miloš je pokušao da plati platnom karticom jedne domaće banke kartu za autobus na Beogradskoj autobuskoj stanici, ali su mu rekli da primaju ceo tekst
placanje_poreza_po_zonama
Pitanje: Imam parcelu na teritoriji grada Beograda, na koju plaćam porez na imovinu. Prema tekstu gradske odluke o određivanju zona moja parcela se ceo tekst
kradja_sume_ili_ne
Pitanje: Poštovani Đuro, moje obraćanje Vama odnosi se na problem nelegalne eksploatacije šuma. Konkretno, radi se o Sremačkoj šumi, gde je primećeno da ceo tekst
rampa_za_invalide
Pitanje:Zovem se Aleksandra, živim u Mirjevu. Invalid sam (slepo lice). Hodam uz pomoć hodalice sa 4 točka. Moj problem je nepostojanje rampe ispred zgrade. 8 ceo tekst
odricanje_od_nasledstva
Pitanje:Kako izbeći nasledstvo?Imam neku bezvrednu zemlju u podnožju Stare planine i jedini sam naslednik.Moram li ići u Pirot da bi se odrekao nasledstva ili ceo tekst