Instagram
Radio Laguna 93,7
Radio Laguna kvalitetnim signalom pokriva Beograd sa širom okolinom. Programski, radio je osmišljen da bude u službi Beograđana, i da prati njihov ritam života, a pritom je dizajniran za oglašivače. Pokazalo se da slušaoci najmanje žele da slušaju duge i dosadne reklamne blokove, a Radio Laguna nudi nešto drugačije u odnosu na konkurenciju – više pozicija za reklamne poruke, a sve prema željama klijenta.

Cenovnik Radio Lagune pogledajte ovde.    


Kontakt telefon: 011-78-50-943
Fax: 011-78-50-944
Kontakt e-mail: marketing@radiolaguna.rs